0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ12
ClosedQuestion is closed for new answers

Εχω εγκατεστημένο το photoshop cs 6
όταν ανοίγω μια φωτογραφία για πρώτη φορά ανοίγει το camera raw αυτόματα.
Μετά όταν θελήσω να το κάνω κατα βούληση δεν βρίσκω πουθενά στα φίλτρα την αντίστοιχη επιλογή.
τι πρέπει να κάνω;