0
ΓΕΩΡΓΙΟΣ8
ClosedQuestion is closed for new answers

Στράτο καλημέρα. Ἡ ἐρώτησή μου εἶναι ἡ ἑξῆς: Πῶς μποροῦμε νὰ προσθέσουμε καὶ ἄλλες φωτογραφίες σὲ ἤδη ὑπάρχοντα κατάλογο τοῦ Lightroom;