ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία και Υποστήριξη

Η γενική επικοινωνία και η υποστήριξη των μελών μας γίνεται μέσα από το σύστημα επικοινωνίας και αιτημάτων υποστήριξης.

Το τμήμα λειτουργεί καθημερινές από τις 09:00 έως και τις 16:30.

Αν θέλετε υποστήριξη μπορείτε να στείλετε ένα email στο helpdesk [@] craftiuspro.gr