Άρτια παρουσίαση, από την επιλογή της θέσης φωτογράφισης μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

Πολύ καλά δομημένο μάθημα. Ξεκινά με την επιλογή των θέσεων που θα γίνει η φωτογράφιση, η ώρα της φωτογράφισης, δίνει προτάσεις για όταν εμφανιστούν αντίξοες συνθήκες, ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής κ.λ.π. Πολύ καλά και τα κεφάλαια με την επεξεργασία των φωτογραφιών που δίνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα και δίνουν στον μαθητή σε αρκετά σημεία να κάνει τις δικές επιλογές και να πειραματιστεί.

Σχόλια