ΑΞΙΟΛΟ

Βοηθά στην τοποθέτηση αντικειμένων και στην έμφαση των κύριων στοιχείων στη φωτογραφία.

Σχόλια