ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Φοβερή εξήγηση του κάθε προγράμματος της μηχανής. Πότε χρησιμοποιείται το καθένα και πότε όχι μαζι με παραδείγματα φωτογραφιών που βγήκαν με κάθε πρόγραμμα. Εύκολο και κατανοητό μάθημα.

Σχόλια