Αρκετά καλό

Αρκετά καλό, θα ήθελα περισσότερα παραδείγματα.

Σχόλια