ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ

Πολύ καλό, βοηθάει επίσης ότι είναι δομημένο σε ξεχωριστές ενότητες. Είναι πιο ξεκούραστο σε αντίθεση με το Storytelling που είναι το δίωρο συνεχόμενο.

Σχόλια