ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΔΡΟΥ.

Κατανοητή παρουσίαση με αρκετή ανάλυση και παραδείγματα λήψεων σε σχέση με τον ελέγχο των μπροστινών και πίσω στοιχείων του θέματος μιας φωτογραφίας.

Σχόλια