ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

Εξαιρετική παρουσίαση δημιουργικών συνθέσεων με την χρήση γραμμών, με πολλά και κατανοητά παραδείγματα.

Σχόλια