ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. ΕΜΑΘΑ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΥΤΗΤΑ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΟ, ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ.

Σχόλια