ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!

Πολύ καλή παρουσίαση των βασικών τεχνικών του κολάζ! Αναμένουμε παρόμοια μαθήματα με αντίστοιχα φώτο manipulations!

Σχόλια