Εξαιρετικό μάθημα

Πολύ κατανοητό μάθημα και σε σωστούς ρυθμούς, ώστε να μπορείς να το παρακολουθήσεις άνετα.
Επίσης είναι πολύ βασικό μάθημα για την ασπρόμαυρη φωτογραφία, ευχαριστώ!

Σχόλια