Εύκολη και γρήγορη μέθοδος

Θα ήθελα στο μάθημα να είχε αναφερθεί και η αντίστοιχη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σε άλλες φωτογραφίες, όπου ο ουρανός δεν είναι τόσο εύκολο να τον απομακρύνεις όπως στο συγκεκριμένο παράδειγμα.

Σχόλια