Θεϊκό

Επειδή αποτελείται από ανεξάρτητα τμήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα

Σχόλια