Καβάλα

Καιρός για φωτογράφιση στην Καβάλα !!
Εξαιρετική η περιγραφή της επεξεργασίας

Σχόλια