ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Ο Στράτος γνωρίζει τη μεθοδολογία της διδακτικής. Κι αυτό φαίνεται από τον τρόπο παρουσίασης και τις μεθόδους εμπέδωσης που εφαρμόζει προς τους μαθητές του.

Σχόλια