ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Εξαιρετικό μάθημα και προσωπικά μου άνοιξε νέο ορίζοντα αναφορικά με τη φωτογραφία. Θα ήθελα λίγες πληροφορίες παραπάνω για τη λήψη των φωτογραφιών (π.χ. φακός, φίλτρα, διάφραγμα κλπ.)

Σχόλια