Ουσιώδες μάθημα

Πολλές ιδέες μαζεμένες. Πάρα πολύ χρήσιμο και πρακτικό μάθημα. “Βrainstorm” που λένε και στο χωριό μου. Δεν έχουμε δικαιολογία πια για να μην βγούμε έξω να φωτογραφήσουμε. Ευχαριστούμε Στράτο.

Σχόλια