ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ

Πραγματικά όπως λέει ο τίτλος, η οργάνωση μιας φωτογράφισης από το Α ως το Ω. Πολύ αναλυτικός οδηγός που ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα και μας οργανώνει για τις επόμενες φωτογραφίσεις.

Σχόλια