πλήρες το μάθημα

Αρκετά αναλυτικό (από την επιλογή των θεμάτων, τις ρυθμίσεις της μηχανής μέχρι την τελική επεξεργασία) και με πολλά παραδείγματα. Θα βοηθούσε να υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσουμε τα αρχεία που χρησιμοποιείς στην επεξεργασία να πειραματιστούμε για αρχή στα ίδια. Η εντολή sky replace δεν υπάρχει στο photoshop 2021.1.3. Εάν συμπληρωθεί το μάθημα μήπως να βάλεις κάτι γιαυτό.

Σχόλια