ΠΟΛΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ!

Πολύ ενδιαφέρον μάθημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις πρώτες φωτογραφίσεις με άτομο που δεν είναι μοντέλο.

Σχόλια