ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ.

Πολύ αναλυτικό και ουσιαστικό μάθημα. Χωρίς περιττά πράγματα εντυπωσιασμού.
100% ουσία για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα έχει δημιουργία action για γρήγορη εφαρμογή…….
Θα βοηθούσε πολύ εάν είχε κάπου στις συντομεύσεις γραμμένες (προσωπική εκτίμηση)
Ctrl+J
Ctrl+Alt+Shift+E

Περιμένουμε νεότερα.

Σχόλια