Πολύ καλό μάθημα.

Διαφωνώ με τις χρωματικές προσεγγίσεις, τις οποίες θεωρώ αρκετά “ψεύτικες” – “απόκοσμες”, αλλά αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό και είναι η πάγια “ματιά μου”.

Σχόλια