Πολύ καλό!!

Χρήσιμα βήματα, για την επεξεργασία Β&W πολύ καλό μάθημα!! Θα ήθελα λίγο παραπάνω επεξήγηση για “Gradient Formula”.

Σχόλια