Πολύ χρησιμο κεφάλαιο

κάποιες εντολές δεν κατάφερα να τις εκτελέσω και έτσι δεν είχε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα .Θα ήθελα μεγαλύτερη περιγραφή στις εντολές …

Σχόλια