Σαφές , επικεντρωμένο στον στόχο

Για να τραβάμε κι΄ εμείς σωστές φωτογραφίες πρέπει να συναντιόμαστε και δια ζώσης , έστω και κατα ομάδες

Σχόλια