ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΔΡΟΥ

Πολύ ωραίο και συνοπτικό μάθημα ,θα ήθελα λίγα περισσότερα παραδείγματα με διαφορετικές περιπτώσεις για τη σύνθεση ενός κάδρου .

Σχόλια