ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ-REVIEW

Εξαιρετικά ενδιαφέρον μάθημα. Η διάρκεια ήταν όσο έπρεπε ώστε να μην κουράσει και κάθε φορά είχα αγωνία το τί θα δώ παρακάτω. Εν ολίγης μου άλλαξε τον κλασσικό τρόπο φωτογραφισης “όλα στο κέντρο” !

Σχόλια