Τέλειο

Τέλειο το μάθημα… βοηθά πάρα πολύ και ο Στρατός εξαιρετικά μεταδοτικός…

Σχόλια