Τεχνικές και ιδεες

Αυτό που με κέρδισε ήταν η σειρά των ιδεών για πιο καλλιτεχνική προσέγγιση πχ θολωμένος φακός, περιστροφή μηχανής κλπ.

Σχόλια