Το μάθημα ανοίγει φωτογραφικούς δημιουργικούς ορίζοντες.

Καταπληκτικό μάθημα ή μάλλον καταπληκτική σειρά μαθημάτων. Η δομή του μαθήματος είναι υποδειγματική, θα τη ζήλευε εκπαιδευτικός με μεγάλη εμπειρία. Οι ιδέες για δημιουργική φωτογραφία είναι πάρα πολλές. Ευχαριστούμε Στράτο.

Σχόλια