!

Γραμμές …..Κάτι που πότε δεν έδωσα σημασία στις φωτογραφίες μου και όμως παίζουν μεγάλο ρόλο και έχουν μεγάλη σημασία τελικά…..Ήταν πολύ καλό το μάθημα με πολύ καλά και κατανοητά παραδείγματα….Το μόνο που θα μας ήταν ακόμα ποιο χρήσιμο και έλειπε ήταν ο τρόπος λήψης των φωτογραφιών του μαθήματος και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιηθηκε …….

Σχόλια