!!

Καλό θα ήταν σε κάθε κίνηση που εκτελείτε να λέτε ή να απεικονίζετε στην οθόνη την συντόμευση των πλήκτρων που πατάτε, γιατί βλέπουμε ξαφνικά κάποια κίνηση χωρίς να ξέρουμε πως εκτελέστηκε.

Σχόλια